ผลิตภัณฑ์และบริการ

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรระบบไพโรไลซิส แบบ TURN KEY

 • ออกแบบและติดตั้งโดยผู้ชำนาญการ
 • ผลงานที่ผ่านมาติดตั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Dong Nam TayNinh Technologies & Investment Corporation (DNTN Corporation)
 • VIENTIANE TIRE REFINERY COMPANY LIMITED (VTR)

 • oil.jpg
  น้ำมันทดแทนน้ำมันเตา เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส จากยางรถยนต์ มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำมันเตา A600 สามารถใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเตาในการผลิตพลังงานไอน้ำเพื่อผลิตไฟ...

 • carbon black.jpg
  ผงถ่าน (คาร์บอนแบล็ค) ผงถ่านจะได้มาจากการกลั่นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิสจากยางรถยนต์ (ผงถ่านเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์) ซึ่งสามารถใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินในการผลิตพล...

 • Logo resize.jpg
  วัตกรรมใหม่ของการปูผิวถนน ยางมะตอยผสมคาร์บอน ชนิดผสมเย็น (BTR CARBON ASPHALT) โดยใช้คุณสมบัติพิเศษของธาตุคาร์บอน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผสานและการลดช่องว่างของวัสดุมวลคละ ทำให้มี...

 • Steel-Wire.jpg
  เส้นลวดที่ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นผลพลอยได้ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง