น้ำมันทดแทนนำมันเตา

น้ำมันทดแทนน้ำมันเตา

เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส จากยางรถยนต์ มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำมันเตา A600 สามารถใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเตาในการผลิตพลังงานไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม อุตสาหกรรมกระดาษ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้สามารถลด


  • carbon black.jpg
    ผงถ่าน (คาร์บอนแบล็ค) ผงถ่านจะได้มาจากการกลั่นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิสจากยางรถยนต์ (ผงถ่านเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์) ซึ่งสามารถใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินในการผลิตพล...

  • Logo resize.jpg
    วัตกรรมใหม่ของการปูผิวถนน ยางมะตอยผสมคาร์บอน ชนิดผสมเย็น (BTR CARBON ASPHALT) โดยใช้คุณสมบัติพิเศษของธาตุคาร์บอน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผสานและการลดช่องว่างของวัสดุมวลคละ ทำให้มี...

  • Steel-Wire.jpg
    เส้นลวดที่ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นผลพลอยได้ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง