ผงถ่าน (คาร์บอนแบล็ค)

ผงถ่าน (คาร์บอนแบล็ค)

ผงถ่านจะได้มาจากการกลั่นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิสจากยางรถยนต์  (ผงถ่านเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์) ซึ่งสามารถใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงาน หรือไอน้ำในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถลดปริมาณในการเอาถ่านหินจากธรรมชาติมาใช้ และยังเป็นการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทาง

 

 


  • oil.jpg
    น้ำมันทดแทนน้ำมันเตา เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส จากยางรถยนต์ มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำมันเตา A600 สามารถใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเตาในการผลิตพลังงานไอน้ำเพื่อผลิตไฟ...

  • Logo resize.jpg
    วัตกรรมใหม่ของการปูผิวถนน ยางมะตอยผสมคาร์บอน ชนิดผสมเย็น (BTR CARBON ASPHALT) โดยใช้คุณสมบัติพิเศษของธาตุคาร์บอน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผสานและการลดช่องว่างของวัสดุมวลคละ ทำให้มี...

  • Steel-Wire.jpg
    เส้นลวดที่ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นผลพลอยได้ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง