ยางมะตอยผสมคาร์บอนผสมเสร็จ  BTR CARBON ASPHALT (CCMA)

วัตกรรมใหม่ของการปูผิวถนน ยางมะตอยผสมคาร์บอน ชนิดผสมเย็น (BTR CARBON ASPHALT) โดยใช้คุณสมบัติพิเศษของธาตุคาร์บอน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผสานและการลดช่องว่างของวัสดุมวลคละ ทำให้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น จึงเหมาะแก่งานซ่อมและปรับปรุงทาง ปะซ่อมหลุมบ่อ และรวมถึงทำผิวจราจรใหม่

 BTR CARBON ASPHALT คือ ยางมะตอยผสมเย็น เป็นยางมะตอยแบบใหม่ที่มีส่วนผสมระหว่าง หินคละและยางมะตอยเหลว   บรรจุใส่ถุงพลาสติกชนิด LDPE   มีน้ำหนักถุงละ 20 กิโลกรัมจึงสะดวกง่ายต่อการขนส่ง เหมาะกับงานซ่อมหลุมบ่อ  ไม่ต้องใช้ความร้อน ไม่ต้องใช้ Prime Coat ก่อสร้างถนนได้ทุกประเภท และสามารถติดตั้งกับพื้นผิวเดิมได้โดยตรง