เส้นลวด

เส้นลวดที่ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นผลพลอยได้ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง